Dāvanu karte attiecas uz visiem Hotel Jūrmala SPA piedāvātajiem pakalpojumiem.

Izdrukāto e-davanu karti lūdzam nomainit uz plastikāta karti galvenā recepcija.

Informācijai un rezervācijām: 67784430 vai booking@hoteljurmala.com
Procedūras ir garantētas tikai gadījumā, ja ir iepriekš veikta rezervācija un saņemts apstiprinājums.

Dāvanu karte netiek mainīta pret naudas summu.
Derīguma termiņš - 3 mēneši no iegādes brīža. Dāvanu karte netiek pagarināta.